Suttapiake

Dīghanikāyo《長部》

from Chaṭṭha Sagāyana (CS)

Released by Dhammavassārāma 法雨道場

2552 B.E. (2008A.D.)

( with CS & PTS pg. number)

 

 

 

 

Dīghanikāyo 《長部》﹝簡明目錄﹞

1-Sīlakkhandhavagga(D.1~13) (CS:pg.1.1~236PTS:I,1~253)

2-Mahāvagga(D.14~23) (CS:pg.2.1~283PTS:II,1~352)

3-Pāthikavagga(D.24~34) (CS:pg.2.1~260PTS:III,1~293)

concise content

一、Sīlakkhandhavaggapāḷi 戒蘊品

1.(1) Brahmajālasutta 梵網經

2.(2) Sāmaññaphalasutta 沙門果經

3.(3) Ambaṭṭhasutta 阿摩晝經

4.(4) Soadaṇḍasutta 種德經

5.(5) Kūṭadantasutta 究羅檀頭經

6.(6) Mahālisutta 摩訶梨經

7.(7) Jāliyasutta 闍利經

8.(8) Mahāsīhanādasutta 迦葉師子吼經

9.(9) Poṭṭhapādasutta 布吒婆樓經

10.(10) Subhasutta 須婆經

11.(11) Kevaṭṭasutta 堅固經

12.(12) Lohiccasutta 露遮經

13.(13) Tevijjasutta 三明經

 

二、Mahāvaggapāḷi 大品

14.(1) Mahāpadānasutta 大本經

15.(2) Mahānidānasutta 大緣經

16.(3) Mahāparinibbānasutta 大般涅槃經

17.(4) Mahāsudassanasutta 大善見王經

18.(5) Janavasabhasutta 闍尼沙經

19.(6) Mahāgovindasutta 大典尊經

20.(7) Mahāsamayasutta 大會經

21.(8) Sakkapañhasutta 帝釋所問經

22.(9) Mahāsatipaṭṭhānasutta 大念處經

23.(10) Pāyāsisutta 弊宿經

 

三、Pāthikavaggapāḷi 波梨品

24.(1) Pāthikasutta 波梨經

25.(2) Udumbarikasutta優曇婆邏師子吼經

26.(3) Cakkavattisutta 轉輪聖王師子吼經

27.(4) Aggaññasutta 起世因本經

28.(5) Sampasādanīyasutta 自歡喜經

29.(6) Pāsādikasutta 清淨經

30.(7) Lakkhaasutta 三十二相經

31.(8) Sigālasutta 教授尸迦羅越經

32.(9) Āṭānāṭiyasutta 阿吒曩胝經

33.(10) Sagītisutta 等誦經

34.(11) Dasuttarasutta 十上經


Dīghanikāyo 《長部》﹝目錄﹞

(CS:pg.1.1~236PTS:I,1~253) 1

1-Sīlakkhandhavaggapāḷi戒蘊品... 1

(D.1.)1. Brahmajālasutta梵網經... 1

(D.1-1.)Paribbājakakathā. 1

(D.1-2.)Cūḷasīla.. 2

(D.1-3.)Majjhimasīla.. 3

(D.1-4.)Mahāsīla.. 5

(D.1-5.)Pubbantakappikā. 6

(D.1-6.)Sassatavādo. 7

(D.1-7.)Ekaccasassatavādo. 9

(D.1-8.)Antānantavādo. 11

(D.1-9.)Amarāvikkhepavādo. 13

(D.1-10.)Adhiccasamuppannavādo. 14

(D.1-11.)Aparantakappikā. 15

(D.1-12.)Saññīvādo. 15

(D.1-13.)Asaññīvādo. 16

(D.1-14.)Nevasaññīnāsaññīvādo. 16

(D.1-15.)Ucchedavādo. 17

(D.1-16.)Diṭṭhadhammanibbānavādo. 18

(D.1-17.)Paritassitavipphanditavāro. 19

(D.1-18.)Phassapaccayāvāro. 20

(D.1-19.)Neta hāna vijjativāro. 21

(D.1-20.)Diṭṭhigatikādhiṭṭhānavaṭṭakathā. 22

(D.1-21.)Vivaṭṭakathādi 22

(D.2.)2. Sāmaññaphalasutta沙門果經... 23

(D.2-1.)Rājāmaccakathā. 23

(D.2-2.)Komārabhaccajīvakakathā. 24

(D.2-3.)Sāmaññaphalapucchā. 25

(D.2-4.)Pūraakassapavādo. 25

(D.2-5.)Makkhaligosālavādo. 26

(D.2-6.)Ajitakesakambalavādo. 27

(D.2-7.)Pakudhakaccāyanavādo. 28

(D.2-8.)Nigaṇṭhanāṭaputtavādo. 28

(D.2-9.)Sañcayabelaṭṭhaputtavādo. 29

(D.2-10.)Pahamasandiṭṭhikasāmaññaphala.. 29

(D.2-11.)Dutiyasandiṭṭhikasāmaññaphala.. 30

(D.2-12.)Paṇītatarasāmaññaphala.. 31

(D.2-13.)Cūḷasīla.. 32

(D.2-14.)Majjhimasīla.. 32

(D.2-15.)Mahāsīla.. 34

(D.2-16.)Indriyasavaro. 35

(D.2-17.)Satisampajañña.. 36

(D.2-18.)Santoso. 36

(D.2-19.)Nīvaraappahāna.. 36

(D.2-20.)Pahamajjhāna.. 37

(D.2-21.)Dutiyajjhāna.. 37

(D.2-22.)Tatiyajjhāna.. 38

(D.2-23.)Catutthajjhāna.. 38

(D.2-24)Vipassanāñāṇa.. 38

(D.2-25.)Manomayiddhiñāṇa.. 39

(D.2-26.)Iddhividhañāṇa.. 39

(D.2-27.)Dibbasotañāṇa.. 40

(D.2-28.)Cetopariyañāṇa.. 40

(D.2-29.)Pubbenivāsānussatiñāṇa.. 41

(D.2-30.)Dibbacakkhuñāṇa.. 42

(D.2-31.)Āsavakkhayañāṇa.. 42

(D.2-32.)Ajātasattu-upāsakattapaivedanā. 43

(D.3.) (1-3) Ambaṭṭhasutta阿摩晝經... 44

(D.3-1.)Pokkharasātivatthu. 44

(D.3-2.)Ambaṭṭhamāṇavo. 44

(D.3-3.)Pahama-ibbhavādo. 45

(D.3-4.)Dutiya-ibbhavādo. 46

(D.3-5.)Tatiya-ibbhavādo. 46

(D.3-6.)Dāsiputtavādo. 46

(D.3-7.)Ambaṭṭhavasakathā. 48

(D.3-8.)Khattiyaseṭṭhabhāvo. 49

(D.3-9.)Vijjācaraakathā. 50

(D.3-10.)Catu-apāyamukha.. 51

(D.3-11.)Pubbaka-isibhāvānuyogo. 52

(D.3-12.)Dvelakkhaṇādassana.. 53

(D.3-13.)Pokkharasātibuddhupasakamana.. 54

(D.3-14.)Pokkharasāti-upāsakattapaivedanā. 55

(D.4.) 4. Soadaṇḍasutta種德經... 55

(D.4-1.)Campeyyakabrāhmaagahapatikā. 55

(D.4-2.)Soadaṇḍaguakathā. 56

(D.4-3.)Buddhaguakathā. 57

(D.4-4.)Soadaṇḍaparivitakko. 59

(D.4-5.)Brāhmaapaññatti 60

(D.4-6.)Sīlapaññākathā. 62

(D.4-7.)Soadaṇḍa-upāsakattapaivedanā. 63

(D.5.) 5. Kūṭadantasutta究羅檀頭經... 63

(D.5-1.)Khāṇumatakabrāhmaagahapatikā. 63

(D.5-2.)Kūṭadantaguakathā. 65

(D.5-3.)Buddhaguakathā. 66

(D.5-4.)Mahāvijitarājayaññakathā. 67

(D.5-5.)Catuparikkhāra.. 68

(D.5-6.)Aṭṭha parikkhārā. 69

(D.5-7.)Catuparikkhāra.. 69

(D.5-8.)Tisso vidhā. 69

(D.5-9.)Dasa ākārā. 70

(D.5-10.)Soasa ākārā. 70

(D.5-11.)Niccadāna-anukulayañña.. 72

(D.5-12.)Kūṭadanta-upāsakattapaivedanā. 74

(D.5-13.)Sotāpattiphalasacchikiriyā. 75

(D.6.) 6. Mahālisutta摩訶梨經... 75

(D.6-1.)Brāhmaadūtavatthu. 75

(D.6-2.)Oṭṭhaddhalicchavīvatthu. 76

(D.6-3.)Ekasabhāvitasamādhi 77

(D.6-4.)Catu-ariyaphala.. 78

(D.6-5.)Ariya-aṭṭhagikamaggo. 79

(D.6-6.)Dvepabbajitavatthu. 79

(D.7.) 7. Jāliyasutta闍利經... 80

(D.7-1.)Dvepabbajitavatthu. 80

(D.8.) 8. Mahāsīhanādasutta (Kassapa Sīhanāda Sutta)迦葉師子吼經... 81

(D.8-1.)Acelakassapavatthu. 81

(D.8-2.)Samanuyuñjāpanakathā. 82

(D.8-3.)Ariyo aṭṭhagiko maggo. 83

(D.8-4.)Tapopakkamakathā. 83

(D.8-5.)Tapopakkamaniratthakathā. 84

(D.8-6.)Sīlasamādhipaññāsampadā. 86

(D.8-7.)Sīhanādakathā. 87

(D.8-8.)Titthiyaparivāsakathā. 88

(D.9.) 9. Poṭṭhapādasutta布吒婆樓經... 88

(D.9-1.)Poṭṭhapādaparibbājakavatthu. 88

(D.9-2.)Abhisaññānirodhakathā. 89

(D.9-3.)Sahetukasaññuppādanirodhakathā. 90

(D.9-4.)Saññā-attakathā. 91

(D.9-5.)Cittahatthisāriputtapoṭṭhapādavatthu. 93

(D.9-6.)Ekasikadhammo. 94

(D.9-7.)Tayo attapailābhā. 95

(D.9-8.)Cittahatthisāriputta-upasampadā. 99

(D.10.)(1-10)Subhasutta須婆經... 99

(D.10-1.)Subhamāṇavavatthu. 99

(D.10-2)Sīlakkhandho. 100

(D.10-3)Samādhikkhandho. 102

(D.10-3)Paññākkhandho. 105

(D.11.) (1-11) Kevaṭṭasutta堅固經... 108

(D.11-1)Kevaṭṭagahapatiputtavatthu. 108

(D.11-2)Iddhipāṭihāriya.. 109

(D.11-3)Ādesanāpāṭihāriya.. 109

(D.11-4)Anusāsanīpāṭihāriya.. 110

(D.11-5)Bhūtanirodhesakabhikkhuvatthu. 110

(D.11-6)Tīradassisakuupamā. 112

(D.12.) (1-12) Lohiccasutta露遮經... 113

(D.12-1)Lohiccabrāhmaavatthu. 113

(D.12.-2)Lohiccabrāhmaṇānuyogo. 114

(D.12.-3)Tayo codanārahā. 116

(D.12.-4)Nacodanārahasatthu. 117

(D.13.)(1-13) Tevijjasutta三明經... 117

(D.13.-1)Maggāmaggakathā. 118

(D.13.-2)Vāseṭṭhamāṇavānuyogo. 119

(D.13.-3)Janapadakalyāṇī-upamā. 120

(D.13.-4)Nisseṇī-upamā. 121

(D.13.-5)Aciravatīnadī-upamā. 122

(D.13.-6)Sasandanakathā. 123

(D.13.-7)Brahmalokamaggadesanā. 124

(CS:pg.2.1~283PTS:II,1~352) 126

2-Mahāvaggapāḷi大品... 126

(D.14.)(2-1) Mahāpadānasutta大本經... 126

(D.14.-1)Pubbenivāsapaisayuttakathā. 126

(D.14.-2)Bodhisattadhammatā. 131

(D.14.-3)Dvattisamahāpurisalakkhaṇā. 132

(D.14.-4)Vipassīsamaññā. 134

(D.14.-5)Jiṇṇapuriso. 135

(D.14.-6)Byādhitapuriso. 135

(D.14.-7)Kālakatapuriso. 136

(D.14.-8)Pabbajito. 138

(D.14.-9)Bodhisattapabbajjā. 138

(D.14.-10)Mahājanakāya-anupabbajjā. 138

(D.14.-11)Bodhisatta-abhiniveso. 139

(D.14.-12)Brahmayācanakathā. 141

(D.14.-13)Aggasāvakayuga.. 143

(D.14.-14)Mahājanakāyapabbajjā. 144

(D.14.-15)Purimapabbajitāna dhammābhisamayo. 145

(D.14.-16)Cārikā-anujānana.. 146

(D.14.-17)Devatārocana.. 148

(D.15.) (2-2) Mahānidānasutta大緣經... 150

(D.15.-1)Paiccasamuppādo 緣起... 150

(D.15.-2)Attapaññatti 154

(D.15.-3)Na-attapaññatti 155

(D.15.-4)Attasamanupassanā. 156

(D.15.-5)Satta viññāṇaṭṭhiti 157

(D.15.-6)Aṭṭha vimokkhā. 157

(D.16.)(2-3) Mahāparinibbānasutta大般涅槃經... 158

(D.16.-1)Vassakārabrāhmao. 159

(D.16.-2)Rāja-aparihāniyadhammā. 159

(D.16.-3)Bhikkhu-aparihāniyadhammā. 160

(D.16.-4)Sāriputtasīhanādo. 163

(D.16.-5)Dussīla-ādīnavā. 164

(D.16.-6)Sīlavantta-ānisasā. 165

(D.16.-7)Pāṭaliputtanagaramāpana.. 166

(PTS D.16.chapter II) 168

(D.16.-8)Ariyasaccakathā. 168

(D.16.-9)Anāvattidhammasambodhiparāyaṇā. 168

(D.16.-10)Dhammādāsadhammapariyāyā. 169

(D.16.-11)Ambapālīgaikā. 170

(D.16.-12)Veuvagāmavassūpagamana.. 172

(PTS D.16.chapter III) 173

(D.16.-13)Nimittobhāsakathā. 173

(D.16.-14)Mārayācanakathā. 174

(D.16.-15)Āyusakhāra-ossajjana.. 175

(D.16.-16)Mahābhūmicālahetu. 176

(D.16.-17)Aṭṭha parisā. 177

(D.16.-18)Aṭṭha abhibhāyatanāni 177

(D.16.-19)Aṭṭha vimokkhā. 178

(D.16.-20)Ānandayācanakathā. 179

(PTS D.16.chapter IV) 182

(D.16.-21)Nāgāpalokita.. 182

(D.16.-22)Catumahāpadesakathā. 183

(D.16.-23)Kammāraputtacundavatthu. 185

(D.16.-24)Pānīyāharaa.. 186

(D.16.-25)Pukkusamallaputtavatthu. 186

(PTS D.16.chapter V) 190

(D.16.-26)Yamakasālā. 190

(D.16.-27)Upavāṇatthero. 190

(D.16.-28)Catusavejanīyaṭṭhānāni 191

(D.16.-29)Ānandapucchākathā. 192

(D.16.-30)Thūpārahapuggalo. 192

(D.16.-31)Ānanda-acchariyadhammo. 193

(D.16.-32)Mahāsudassanasuttadesanā. 194

(D.16.-33)Mallāna vandanā. 195

(D.16.-34)Subhaddaparibbājakavatthu. 195

(D.16.-35)Tathāgatapacchimavācā. 198

(D.16.-36)Parinibbutakathā. 198

(D.16.-37)Buddhasarīrapūjā. 200

(D.16.-38)Mahākassapattheravatthu. 201

(D.16.-39)Sarīradhātuvibhājana.. 202

(D.16.-40)Dhātuthūpapūjā. 204

(D.17.)(2-4) Mahāsudassanasutta大善見王經... 204

(D.17.-1)Kusāvatīrājadhānī 205

(D.17.-2)Cakkaratana.. 206

(D.17.-3)Hatthiratana.. 206

(D.17.-4)Assaratana.. 207

(D.17.-5)Mairatana.. 207

(D.17.-6)Itthiratana.. 207

(D.17.-7)Gahapatiratana.. 207

(D.17.-8)Pariṇāyakaratana.. 208

(D.17.-9)Catu-iddhisamannāgato. 208

(D.17.-10)Dhammapāsādapokkharaṇī 209

(D.17.-11)Jhānasampatti 212

(D.17.-12)Caturāsīti nagarasahassādi 212

(D.17.-13)Subhaddādevi-upasakamana.. 213

(D.17.-14)Brahmalokūpagama.. 216

(D.18.) 5. Janavasabhasutta闍尼沙經... 217

(D.18.-1)Nātikiyādibyākaraa.. 217

(D.18.-2)Ānandaparikathā. 218

(D.18.-3)Janavasabhayakkho. 220

(D.18.-4)Devasabhā. 221

(D.18.-5)Sanakumārakathā. 221

(D.18.-6)Bhāvita-iddhipādo. 223

(D.18.-7)Tividho okāsādhigamo. 223

(D.18.-8)Catusatipaṭṭhāna.. 224

(D.18.-9)Satta samādhiparikkhārā. 225

(D.19.) 6. Mahāgovindasutta大典尊經... 226

(D.19.-1)Devasabhā. 226

(D.19.-2)Aṭṭha yathābhuccavaṇṇā. 227

(D.19.-3)Sanakumārakathā. 228

(D.19.-4)Aṭṭha yathābhuccavaṇṇā. 229

(D.19.-5)Govindabrāhmaavatthu. 230

(D.19.-6)Mahāgovindavatthu. 231

(D.19.-7)Rajjasavibhajana.. 231

(D.19.-8)Kittisadda-abbhuggamana.. 232

(D.19.-9)Brahmunā sākacchā. 234

(D.19.-10)Reurāja-āmantanā. 235

(D.19.-11)Cha khattiya-āmantanā. 236

(D.19.-12)Brāhmaamahāsālādīna āmantanā. 237

(D.19.-13)Bhariyāna āmantanā. 238

(D.19.-14)Mahāgovindapabbajjā. 238

(D.20.)7. Mahāsamayasutta大會經... 239

(D.20.-1)Devatāsannipātā. 240

(D.21.)8. Sakkapañhasuttam帝釋所問經... 243

(D.21.-1)Pañcasikhagītagāthā. 244

(D.21.-2)Sakkūpasakama. 245

(D.21.-3)Gopakavatthu. 246

(D.21.-4)Vedanākammaṭṭhāna.. 249

(D.21.-5)Pātimokkhasavaro. 250

(D.21.-6)Indriyasavaro. 251

(D.21.-7)Somanassapailābhakathā. 252

(D.22.)(2-9) Mahāsatipaṭṭhānasutta大念處經... 254

(D.22.-1)Uddeso. 254

(D.22.-2)Kāyānupassanā ānāpānapabba.. 254

(D.22.-3)Kāyānupassanā iriyāpathapabba.. 255

(D.22.-4)Kāyānupassanā sampajānapabba.. 255

(D.22.-5)Kāyānupassanā paikūlamanasikārapabba.. 256

(D.22.-6)Kāyānupassanā dhātumanasikārapabba.. 256

(D.22.-7)Kāyānupassanā navasivathikapabba.. 256

(D.22.-8)Vedanānupassanā. 257

(D.22.-9)Cittānupassanā. 258

(D.22.-10)Dhammānupassanā nīvaraapabba.. 258

(D.22.-11)Dhammānupassanā khandhapabba.. 259

(D.22.-12)Dhammānupassanā āyatanapabba.. 259

(D.22.-13)Dhammānupassanā bojjhagapabba.. 260

(D.22.-14)Dhammānupassanā saccapabba.. 261

(D.22.-15)Dukkhasaccaniddeso. 262

(D.22.-16)Samudayasaccaniddeso. 263

(D.22.-17)Nirodhasaccaniddeso. 264

(D.22.-18)Maggasaccaniddeso. 265

(D.23.) (2-10) Pāyāsisutta弊宿經... 267

(D.23.-1)Pāyāsirājaññavatthu. 267

(D.23.-2)Natthikavādo. 268

(D.23.-3)Candimasūriya-upamā. 268

(D.23.-4)Cora-upamā. 269

(D.23.-5)Gūthakūpapurisa-upamā. 270

(D.23.-6)Tāvatisadeva-upamā. 271

(D.23.-7)Jaccandha-upamā. 272

(D.23.-8)Gabbhinī-upamā. 273

(D.23.-9)Supinaka-upamā. 274

(D.23.-10)Santatta-ayogua-upamā. 274

(D.23.-11)Sakhadhama-upamā. 275

(D.23.-12)Aggikajaila-upamā. 276

(D.23.-13)Dve satthavāha-upamā. 277

(D.23.-14)Gūthabhārika-upamā. 279

(D.23.-15)Akkhadhuttaka-upamā. 279

(D.23.-16)Sāṇabhārika-upamā. 280

(D.23.-17)Saraagamana.. 281

(D.23.-18)Yaññakathā. 281

(D.23.-19)Uttaramāṇavavatthu. 282

(D.23.-20)Pāyāsidevaputto. 283

(CS:pg.2.1~260PTS:III,1~293) 285

3-Pāthikavaggapāḷi波梨經... 285

(D.24.)1. Pāthikasutta波梨經... 285

(D.24.-1)Sunakkhattavatthu. 285

(D.24.-2)Korakkhattiyavatthu. 287

(D.24.-3)Acelakaḷāramaṭṭakavatthu. 289

(D.24.-4)Acelapāthikaputtavatthu. 290

(D.24.-5)Iddhipāṭihāriyakathā. 292

(D.24.-6)Aggaññapaññattikathā. 299

(D.25.) (3-2) Udumbarikasutta優曇婆邏師子吼經... 303

(D.25.-1)Nigrodhaparibbājakavatthu. 303

(D.25.-2)Tapojigucchāvādo. 304

(D.25.-3)Upakkileso. 306

(D.25.-4)Parisuddhapapaikappattakathā. 307

(D.25.-5)Parisuddhatacappattakathā. 309

(D.25.-6)Parisuddhaphegguppattakathā. 310

(D.25.-7)Parisuddha-aggappattasārappattakathā. 311

(D.25.-8)Nigrodhassa pajjhāyana.. 311

(D.25.-9)Brahmacariyapariyosānasacchikiriyā. 313

(D.25.-10)Paribbājakāna pajjhāyana.. 313

(D.26.)(3-3) Cakkavattisutta轉輪聖王師子吼經... 314

(D.26.-1)Attadīpasaraatā. 314

(D.26.-2)Dahanemicakkavattirājā. 315

(D.26.-3)Cakkavatti-ariyavatta.. 316

(D.26.-4)Cakkaratanapātubhāvo. 316

(D.26.-5)Dutiyādicakkavattikathā. 318

(D.26.-6)Āyuvaṇṇādipariyānikathā. 319

(D.26.-7)Dasavassāyukasamayo. 322

(D.26.-8)Āyuvaṇṇādivaḍḍhanakathā. 323

(D.26.-9)Sakharāja-uppatti 324

(D.26.-10)Metteyyabuddhuppādo. 325

(D.26.-1Bhikkhuno-āyuvaṇṇādivaḍḍhanakathā. 326

(D.27.) 4. Aggaññasutta起世因本經... 327

(D.27.-1)Vāseṭṭhabhāradvājā. 327

(D.27.-2)Catuvaṇṇasuddhi 328

(D.27.-3)Rasapathavipātubhāvo. 329

(D.27.-4)Candimasūriyādipātubhāvo. 330

(D.27.-5)Bhūmipappaakapātubhāvo. 330

(D.27.-6)Padālatāpātubhāvo. 331

(D.27.-7)Akaṭṭhapākasālipātubhāvo. 331

(D.27.-8)Itthipurisaligapātubhāvo. 332

(D.27.-9)Methunadhammasamācāro. 332

(D.27.-10)Sālivibhāgo. 333

(D.27.-11)Mahāsammatarājā. 334

(D.27.-12)Brāhmaamaṇḍala.. 335

(D.27.-13)Vessamaṇḍala.. 335

(D.27.-14)Suddamaṇḍala.. 336

(D.27.-15)Duccaritādikathā. 336

(D.27.-16)Bodhipakkhiyabhāvanā. 337

(D.28.) (3-5) Sampasādanīyasutta自歡喜經... 337

(D.28.-1)Sāriputtasīhanādo. 337

(D.28.-2)Kusaladhammadesanā. 339

(D.28.-3)Āyatanapaṇṇattidesanā. 339

(D.28.-4)Gabbhāvakkantidesanā. 339

(D.28.-5)Ādesanavidhādesanā. 340

(D.28.-6)Dassanasamāpattidesanā. 340

(D.28.-7)Puggalapaṇṇattidesanā. 341

(D.28.-8)Padhānadesanā. 341

(D.28.-9)Paipadādesanā. 342

(D.28.-10)Bhassasamācārādidesanā. 342

(D.28.-11)Anusāsanavidhādesanā. 342

(D.28.-12)Parapuggalavimuttiñāṇadesanā. 343

(D.28.-13)Sassatavādadesanā. 343

(D.28.-14)Pubbenivāsānussatiñāṇadesanā. 344

(D.28.-15)Cutūpapātañāṇadesanā. 345

(D.28.-16)Iddhividhadesanā. 345

(D.28.-17)Aññathāsatthuguadassana.. 346

(D.28.-18)Anuyogadānappakāro. 346

(D.28.-19)Acchariya-abbhuta.. 347

(D.29.)(3-6) Pāsādikasutta清淨經... 348

(D.29.-1)Nigaṇṭhanāṭaputtakālakiriyā. 348

(D.29.-2)AsammāsambuddhappaveditaDhammavinayo. 349

(D.29.-3)SammāsambuddhappaveditaDhammavinayo. 350

(D.29.-4)Sāvakānutappasatthu. 350

(D.29.-5)Sāvakānanutappasatthu. 351

(D.29.-6)Brahmacariya-aparipūrādikathā. 351

(D.29.-7)Sagāyitabbadhammo. 354

(D.29.-8)Saññāpetabbavidhi 354

(D.29.-9)Sukhallikānuyogo. 356

(D.29.-10)Sukhallikānuyogānisaso. 357

(D.29.-11)Khīṇāsava-abhabbahāna.. 357

(D.29.-12)Pañhābyākaraa.. 358

(D.29.-13)Abyākataṭṭhāna.. 359

(D.29.-14)Byākataṭṭhāna.. 359

(D.29.-15)Pubbantasahagatadiṭṭhinissayā. 360

(D.29.-16)Aparantasahagatadiṭṭhinissayā. 361

(D.30.) (3-7) Lakkhaasutta三十二相經... 362

(D.30.)Dvattisamahāpurisalakkhaṇāni 362

(D.30.) (1) Suppatiṭṭhitapādatālakkhaa.. 363

(D.30.) (2) Pādatalacakkalakkhaa.. 365

(D.30.) (3- 5) Āyatapahitāditilakkhaa.. 366

(D.30.) (6) Sattussadatālakkhaa.. 367

(D.30.) (7- 8) Karacaraamudujālatālakkhaṇāni 367

(D.30.) (9- 10) Ussakhapāda-uddhaggalomatālakkhaṇāni 368

(D.30.) (11) Eijaghalakkhaa.. 369

(D.30.) (12) Sukhumacchavilakkhaa.. 370

(D.30.) (13) Suvaṇṇavaṇṇalakkhaa.. 371

(D.30.) (14) Kosohitavatthaguyhalakkhaa.. 371

(D.30.) (15- 16) Parimaṇḍala-anonamajaṇṇuparimasanalakkhaṇāni 372

(D.30.) (17- 19) Sīhapubbaddhakāyāditilakkhaa.. 373

(D.30.) (20) Rasaggasaggitālakkhaa.. 374

(D.30.) (21- 22) Abhinīlanettagopakhumalakkhaṇāni 375

(D.30.) (23) Uhīsasīsalakkhaa.. 376

(D.30.) (24- 25) Ekekalomatā-uṇṇālakkhaṇāni 377

(D.30.) (26- 27) Cattālīsa-aviraadantalakkhaṇāni 377

(D.30.) (28- 29) Pahūtajivhābrahmassaralakkhaṇāni 378

(D.30.) (30) Sīhahanulakkhaa.. 379

(D.30.) (31- 32) Samadantasusukkadāṭhālakkhaṇāni 380

appendix01三十二相,八十種好... 381

(D.31.) (3-8) Sigālasutta(Sigālovada Suttanta)教授尸迦羅越經... 393

(D.31.-1) Cha disā. 394

(D.31.-2) Cattārokammakilesā. 394

(D.31.-3) Catuṭṭhāna.. 394

(D.31.-4) Cha apāyamukhāni 395

(D.31.-5) Surāmerayassa cha ādīnavā. 395

(D.31.-6) Vikālacariyāya cha ādīnavā. 395

(D.31.-7) Samajjābhicaraassa cha ādīnavā. 395

(D.31.-8) Jūtappamādassa cha ādīnavā. 395

(D.31.-9) Pāpamittatāya cha ādīnavā. 395

(D.31.-10) Ālasyassa cha ādīnavā. 396

(D.31.-11) Mittapatirūpakā. 397

(D.31.-12) Suhadamitto. 397

(D.31.-13) Chaddisāpaicchādanakaṇḍa.. 398

(D.32.) (3-9) Āṭānāṭiyasutta阿吒曩胝經... 400

(D.32.-1) Pahamabhāṇavāro. 400

(D.32.-2)Dutiyabhāṇavāro. 405

(D.33.)(3-10) Sagītisutta等誦經... 410

(D.33.-1)Ubbhatakanavasandhāgāra.. 410

(D.33.-2)Bhinnanigaṇṭhavatthu. 411

(D.33.-3)Ekaka.. 411

(D.33.-4)Duka.. 411

(D.33.-5)Tika.. 412

(D.33.-6)Catukka.. 415

(D.33.-7)Pañcaka.. 420

(D.33.-8)Chakka.. 423

(D.33.-9)Sattaka.. 427

(D.33.-10)Aṭṭhaka.. 428

(D.33.-11)Navaka.. 432

(D.33.-12)Dasaka.. 434

(D.34.)(3-11) Dasuttarasutta十上經... 436

(D.34.-1)Eko dhammo. 436

(D.34.-2)Dve dhammā. 437

(D.34.-3)Tayo dhammā. 437

(D.34.-4)Cattāro dhammā. 438

(D.34.-5)Pañca dhammā. 439

(D.34.-6)Cha dhammā. 442

(D.34.-7)Satta dhammā. 444

(D.34.-8)Aṭṭha dhammā. 445

(D.34.-9)Nava dhamm