Dīgha-aṭṭhakathā《長部注釋》

Table of Contents (VRI Page No. vs  PTS Page No.)

Particulars

VRI
Page No.

PTS
Page No.

Ganthārambhakathāvaṇṇanā

1.1

1.1

Nidānakathāvaṇṇanā

1.17

1.22

Pahamamahāsagītikathāvaṇṇanā

1.19

1.23

 

 

 

(D.I)1. Brahmajālasuttavaṇṇanā

1.32

1.43

Paribbājakakathāvaṇṇanā

1.32

1.43

Cūḷasīlavaṇṇanā

1.56

1.80

Majjhimasīlavaṇṇanā

1.111

1.161

Mahāsīlavaṇṇanā

1.114

1.166

Pubbantakappikasassatavādavaṇṇanā

1.117

1.170

Ekaccasassatavādavaṇṇanā

1.134

1.197

Antānantavādavaṇṇanā

1.141

1.209

Amarāvikkhepavādavaṇṇanā

1.143

1.212

Adhiccasamuppannavādavaṇṇanā

1.146

1.216

Aparantakappikavādavaṇṇanā

1.149

1.222

Saññīvādavaṇṇanā

1.149

1.222

Asaññī nevasaññīnāsaññīvādavaṇṇanā

1.152

1.225

Ucchedavādavaṇṇanā

1.153

1.226

Diṭṭhadhammanibbānavādavaṇṇanā

1.155

1.229

Paritassitavipphanditavāravaṇṇanā

1.159

1.236

Phassapaccayavāravaṇṇanā

1.160

1.237

Netaṁṭhānavijjativāravaṇṇanā

1.160

1.237

Diṭṭhigatikādhiṭṭhānavaṭṭakathāvaṇṇanā

1.160

1.237

Vivaṭṭakathādivaṇṇanā

1.164

1.242

Pakaraanayavaṇṇanā

1.166

1.245

Soasahāravaṇṇanā

1.168

1.248

Desanāhāravaṇṇanā

1.168

1.248

Vicayahāravaṇṇanā

1.168

1.249

Yuttihāravaṇṇanā

1.169

1.249

Padaṭṭhānahāravaṇṇanā

1.170

1.251

Lakkhaahāravaṇṇanā

1.170

1.252

Catubyūhahāravaṇṇanā

1.171

1.253

Āvattahāravaṇṇanā

1.174

1.257

Vibhattihāravaṇṇanā

1.175

1.258

Parivattahāravaṇṇanā

1.176

1.259

Vevacanahāravaṇṇanā

1.176

1.260

Paññattihāravaṇṇanā

1.177

1.260

Otaraahāravaṇṇanā

1.178

1.261

Sodhanahāravaṇṇanā

1.178

1.262

Adhiṭṭhānahāravaṇṇanā

1.179

1.263

Parikkhārahāravaṇṇanā

1.179

1.263

Samāropanahāravaṇṇanā

1.180

1.264

Pañcavidhanayavaṇṇanā

1.180

1.264

Nandiyāvaṭṭanayavaṇṇanā

1.180

1.264

Tipukkhalanayavaṇṇanā

1.181

1.265

Sīhavikkīḷitanayavavaṇṇanā

1.182

1.266

Disālocana-akusanayadvayavaṇṇanā

1.183

1.267

Sāsanapaṭṭhānavaṇṇanā

1.183

1.267

(D.2)2. Sāmaññaphalasuttavaṇṇanā

1.183

1.267

Rājāmaccakathāvaṇṇanā

1.183

1.267

Komārabhaccajīvakakathāvaṇṇanā

1.190

1.276

Sāmaññaphalapucchāvaṇṇanā

1.192

1.280

Pūraakassapavādavaṇṇanā

1.195

1.285

Makkhaligosālavādavaṇṇanā

1.197

1.287

Ajitakesakambalavādavaṇṇanā

1.199

1.292

Pakudhakaccāyanavādavaṇṇanā

1.202

1.296

Nigaṇṭhanāṭaputtavādavaṇṇanā

1.203

1.298

Sañcayabelaṭṭhaputtavādavaṇṇanā

1.204

1.298

Pahamasandiṭṭhikasāmaññaphalavaṇṇanā

1.204

1.298

Dutiyasandiṭṭhikasāmaññaphalavaṇṇanā

1.205

1.301

Paṇītatarasāmaññaphalavaṇṇanā

1.206

1.301

Cūḷamajjhimamahāsīlavaṇṇanā

1.214

1.313

Indriyasavarakathāvaṇṇanā

1.214

1.314

Satisampajaññakathāvaṇṇanā

1.215

1.315

Santosakathāvaṇṇanā

1.224

1.329

Nīvaraappahānakathāvaṇṇanā

1.226

1.332

Pahamajjhānakathāvaṇṇanā

1.232

1.340

Dutiyajjhānakathāvaṇṇanā

1.233

1.342

Tatiyajjhānakathāvaṇṇanā

1.233

1.343

Catutthajjhānakathāvaṇṇanā

1.233

1.343

Vipassanāñāṇakathāvaṇṇanā

1.234

1.344

Manomayiddhiñāṇakathāvaṇṇanā

1.236

1.347

Iddhividhañāṇādikakathāvaṇṇanā

1.236

1.347

Āsavakkhayañāṇakathāvaṇṇanā

1.238

1.349

Ajātasattu-upāsakattapaivedanākathāvaṇṇanā

1.241

1.354

Saraagamanakathāvaṇṇanā

1.245

1.359

(D.3)3. Ambaṭṭhasuttavaṇṇanā

1.252

1.371

Addhānagamanavaṇṇanā

1.252

1.371

Pokkharasātivatthuvaṇṇanā

1.255

1.375

Ambaṭṭhamāṇavakathāvaṇṇanā

1.257

1.379

Pahama-ibbhavādavaṇṇanā

1.262

1.387

Dutiya-ibbhavādavaṇṇanā

1.264

1.390

Tatiya-ibbhavādavaṇṇanā

1.264

1.390

Dāsiputtavādavaṇṇanā

1.265

1.391

Ambaṭṭhavasakathāvaṇṇanā

1.268

1.395

Khattiyaseṭṭhabhāvavaṇṇanā

1.269

1.396

Vijjācaraakathāvaṇṇanā

1.270

1.397

Catu-apāyamukhakathāvaṇṇanā

1.270

1.398

Pubbaka-isibhāvānuyogavaṇṇanā

1.272

1.401

Dvelakkhaadassanavaṇṇanā

1.274

1.403

Pokkharasātibuddhūpasakamanavaṇṇanā

1.275

1.405

Pokkharasāti-upāsakattapaivedanākathāvaṇṇanā

1.276

1.406

(D.4)4. Soṇadaṇḍasuttavaṇṇanā

1.276

1.407

Soadaṇḍaguakathāvaṇṇanā

1.277

1.409

Buddhaguakathāvaṇṇanā

1.280

1.413

Soadaṇḍaparivitakkavaṇṇanā

1.282

1.416

Brāhmaapaññattivaṇṇanā

1.282

1.416

Sīlapaññākathāvaṇṇanā

1.282

1.417

Soadaṇḍa-upāsakattapaivedanākathāvaṇṇanā

1.283

1.418

(D.5)5. Kūṭadantasuttavaṇṇanā

1.284

1.419

Mahāvijitarājayaññakathāvaṇṇanā

1.285

1.421

Catuparikkhāravaṇṇan

1.287

1.424

Aṭṭhaparikkhāravaṇṇanā

1.288

1.425

Catuparikkhārādivaṇṇanā

1.289

1.427

Niccadāna-anukulayaññavaṇṇanā

1.292

1.431

Kūṭadanta-upāsakattapaivedanākathāvaṇṇanā

1.296

1.439

(D.6)6. Mahālisuttavaṇṇanā

1.297

1.439

Brāhmaadūtavatthuvaṇṇanā

1.297

1.439

Oṭṭhaddhalicchavīvatthuvaṇṇanā

1.298

1.441

Ekasabhāvitasamādhivaṇṇanā

1.300

1.443

Catu-ariyaphalavaṇṇanā

1.300

1.444

Ariya-aṭṭhagikamaggavaṇṇanā

1.301

1.445

Dvepabbajitavatthuvaṇṇanā

1.303

1.449

(D.7)7. Jāliyasuttavaṇṇanā

1.304

1.449

Dvepabbajitavatthuvaṇṇanā

1.304

1.449

(D.8)8. Mahāsīhanādasuttavaṇṇanā

1.307

1.453

Acelakassapavatthuvaṇṇanā

1.307

1.453

Samanuyuñjāpanakathāvaṇṇanā

1.310

1.458

Ariya-aṭṭhagikamaggavaṇṇanā

1.312

1.461

Tapopakkamakathāvaṇṇanā

1.313

1.462

Tapopakkamaniratthakathāvaṇṇanā

1.315

1.464

Sīlasamādhipaññāsampadāvaṇṇanā

1.315

1.465

Sīhanādakathāvaṇṇanā

1.316

1.465

Titthiyaparivāsakathāvaṇṇanā

1.318

1.469

(D.9)9. Poṭṭhapādasuttavaṇṇanā

1.319

1.471

Poṭṭhapādaparibbājakavatthuvaṇṇanā

1.319

1.471

Abhisaññānirodhakathāvaṇṇanā

1.322

1.475

Ahetukasaññuppādanirodhakathāvaṇṇanā

1.324

1.477

Saññā-attakathāvaṇṇanā

1.330

1.486

Cittahatthisāriputtapoṭṭhapādavatthuvaṇṇanā

1.333

1.491

Ekasikadhammavaṇṇanā

1.334

1.492

Tayo-attapailābhavaṇṇanā

1.335

1.494

(D.10)10. Subhasuttavaṇṇanā

1.339

1.500

Subhamāṇavakavatthuvaṇṇanā

1.339

1.500

Sīlakkhandhavaṇṇanā

1.342

1.504

Samādhikkhandhavaṇṇanā

1.342

1.504

(D.11)11. Kevaṭṭasuttavaṇṇanā

1.343

1.505

Kevaṭṭagahapatiputtavatthuvaṇṇanā

1.343

1.505

Iddhipāṭihāriyavaṇṇanā

1.344

1.507

Ādesanāpāṭihāriyavaṇṇanā

1.345

1.507

Anusāsanīpāṭihāriyavaṇṇanā

1.345

1.508

Bhūtanirodhesakavatthuvaṇṇanā

1.346

1.509

(D.12)12. Lohiccasuttavaṇṇanā

1.349

1.513

Lohiccabrāhmaavatthuvaṇṇanā

1.349

1.513

Lohiccabrāhmaṇānuyogavaṇṇanā

1.351

1.515

Tayocodanārahavaṇṇanā

1.351

1.515

Nacodanārahasatthuvaṇṇanā

1.352

1.517

(D.13)13. Tevijjasuttavaṇṇanā

1.353

1.517

Maggāmaggakathāvaṇṇanā

1.354

1.518

Aciravatīnadī-upamākathāvaṇṇanā

1.356

1.521

Sasandanakathāvaṇṇanā

1.358

1.523

Brahmalokamaggadesanāvaṇṇanā

1.359

1.525

 

 

 

(D.14)1. Mahāpadānasuttavaṇṇanā

2.1

2.1

Pubbenivāsapaisayuttakathāvaṇṇanā

2.1

2.1

Jātiparicchedādivaṇṇanā

2.7

2.9

Bodhiparicchedavaṇṇanā

2.9

2.13

Sāvakayugaparicchedavaṇṇan

2.10

2.14

Sāvakasannipātaparicchedavaṇṇanā

2.10

2.14

Upaṭṭhākaparicchedavaṇṇanā

2.10

2.14

Sambahulavāravaṇṇanā

2.13

2.17

Sambahulaparicchedavaṇṇanā

2.13

2.18

Bodhisattadhammatāvaṇṇanā

2.17

2.22

Dvattisamahāpurisalakkhaavaṇṇanā

2.30

2.43

Vipassīsamaññāvaṇṇanā

2.37

2.54

Jiṇṇapurisavaṇṇanā

2.39

2.58

Byādhipurisavaṇṇanā

2.40

2.59

Kālakatapurisavaṇṇanā

2.40

2.59

Pabbajitavaṇṇanā

2.41

2.60

Bodhisattapabbajjāvaṇṇanā

2.41

2.60

Mahājanakāya-anupabbajjāvaṇṇanā

2.41

2.60

Bodhisatta-abhinivesavaṇṇanā

2.42

2.61

Brahmayācanakathāvaṇṇanā

2.50

2.73

Aggasāvakayugavaṇṇanā

2.58

2.86

Mahājanakāyapabbajjāvaṇṇanā

2.65

2.95

Cārikā-anujānanavaṇṇanā

2.65

2.95

Devatārocanavaṇṇanā

2.68

2.100

(D.15)2. Mahānidānasuttavaṇṇanā

2.69

2.102

Nidānavaṇṇanā

2.69

2.102

Ussādanāvaṇṇanā

2.73

2.108

Pubbūpanissayasampattikathāvaṇṇanā

2.74

2.108

Titthavāsādivaṇṇanā

2.75

2.109

Paiccasamuppādagambhīratāvaṇṇanā

2.75

2.109

Apasādanāvaṇṇanā

2.78

2.114

Paiccasamuppādavaṇṇanā

2.82

2.119

Attapaññattivaṇṇanā

2.95

2.140

Na-attapaññattivaṇṇanā

2.97

2.142

Attasamanupassanāvaṇṇanā

2.97

2.142

Sattaviññāṇaṭṭhitivaṇṇanā

2.101

2.148

Aṭṭhavimokkhavaṇṇanā

2.104

2.152

(D.16)3. Mahāparinibbānasuttavaṇṇanā

2.107

2.157

Rāja-aparihāniyadhammavaṇṇanā

2.109

2.159

Bhikkhu-aparihāniyadhammavaṇṇanā

2.111

2.162

Sāriputtasīhanādavaṇṇanā

2.121

2.176

Dussīla-ādīnavavaṇṇanā

2.121

2.176

Sīlavanta-ānisasavaṇṇanā

2.122

2.177

Pāṭaliputtanagaramāpanavaṇṇanā

2.122

2.177

Ariyasaccakathāvaṇṇanā

2.125

2.179

Anāvattidhammasambodhiparāyaavaṇṇanā

2.125

2.180

Dhammādāsadhammapariyāyavaṇṇanā

2.127

2.183

Ambapālīgaikāvatthuvaṇṇanā

2.128

2.184

Veuvagāmavassūpagamanavaṇṇanā

2.129

2.185

Nimittobhāsakathāvaṇṇanā

2.131

2.189

Mārayācanakathāvaṇṇanā

2.134

2.193

Āyusakhāra-ossajjanavaṇṇanā

2.136

2.196

Mahābhūmicālavaṇṇanā

2.138

2.198

Aṭṭhaparisavaṇṇanā

2.141

2.203

Aṭṭha-abhibhāyatanavaṇṇanā

2.142

2.204

Aṭṭhavimokkhavaṇṇanā

2.145

2.209

Ānandayācanakathāvaṇṇanā

2.145

2.209

Nāgāpalokitavaṇṇanā

2.146

2.210

Catumahāpadesavaṇṇanā

2.147

2.211

Kammāraputtacundavatthuvaṇṇanā

2.151

2.218

Pānīyāharaavaṇṇanā

2.152

2.219

Pukkusamallaputtavatthuvaṇṇanā

2.152

2.219

Yamakasālavaṇṇanā

2.155

2.223

Upavāṇattheravaṇṇanā

2.159

2.228

Catusavejanīyaṭṭhānavaṇṇanā

2.160

2.229

Ānandapucchākathāvaṇṇanā

2.160

2.230

Ānanda-acchariyadhammavaṇṇanā

2.161

2.230

Mahāsudassanasuttadesanāvaṇṇanā

2.162

2.232

Mallāna vandanāvaṇṇanā

2.163

2.233

Subhaddaparibbājakavatthuvaṇṇanā

2.163

2.233

Tathāgatapacchimavācāvaṇṇanā

2.165

2.236

Parinibbutakathāvaṇṇanā

2.167

2.239

Buddhasarīrapūjāvaṇṇanā

2.168

2.240

Mahākassapattheravatthuvaṇṇanā

2.169

2.241

Sarīradhātuvibhajanavaṇṇanā

2.171

2.244

Dhātuthūpapūjāvaṇṇanā

2.172

2.245

(D.17)4. Mahāsudassanasuttavaṇṇanā

2.174

2.247

Kusāvatīrājadhānīvaṇṇanā

2.174

2.247

Cakkaratanavaṇṇanā

2.175

2.249

Hatthiratanavaṇṇanā

2.178

2.252

Assaratanavaṇṇanā

2.179

2.253

Mairatanavaṇṇanā

2.179

2.253

Itthiratanavaṇṇanā

2.179

2.253

Gahapatiratanavaṇṇanā

2.181

2.255

Pariṇāyakaratanavaṇṇanā

2.181

2.255

Catu-iddhisamannāgatavaṇṇanā

2.181

2.255

Dhammapāsādapokkharaivaṇṇanā

2.181

2.255

Jhānasampattivaṇṇanā

2.182

2.257

Bodhisattapubbayogavaṇṇanā

2.182

2.257

Caturāsītinagarasahassādivaṇṇanā

2.183

2.258

Subhaddādevi-upasakamanavaṇṇanā

2.183

2.258

Brahmalokūpagamanavaṇṇanā

2.184

2.258

(D.18)5. Janavasabhasuttavaṇṇanā

2.186

2.260

Nātikiyādibyākaraavaṇṇanā

2.186

2.260

Ānandaparikathāvaṇṇanā

2.187

2.261

Janavasabhayakkhavaṇṇanā

2.188

2.262

Devasabhāvaṇṇanā

2.188

2.263

Sanakumārakathāvaṇṇanā

2.189

2.263

Bhāvita-iddhipādavaṇṇanā

2.191

2.265

Tividha-okāsādhigamavaṇṇanā

2.193

2.269

Catusatipaṭṭhānavaṇṇanā

2.197

2.273

Sattasamādhiparikkhāravaṇṇanā

2.197

2.274

(D.19)6. Mahāgovindasuttavaṇṇanā

2.199

2.277

Devasabhāvaṇṇanā

2.200

2.278

Aṭṭhayathābhuccavaṇṇanā

2.202

2.280

Sanakumārakathāvaṇṇanā

2.206

2.286

Govindabrāhmaavatthuvaṇṇanā

2.206

2.286

Rajjasavibhajanavaṇṇanā

2.207

2.287

Kittisadda-abbhuggamanavaṇṇanā

2.208

2.288

Brahmunāsākacchāvaṇṇanā

2.209

2.289

Reurāja-āmantanāvaṇṇanā

2.211

2.292

Chakhattiya-āmantanāvaṇṇanā

2.211

2.292

Brāhmaamahāsālādīna āmantanāvaṇṇanā

2.212

2.293

Mahāgovindapabbajjāvaṇṇanā

2.212

2.293

(D.20)7. Mahāsamayasuttavaṇṇanā

2.213

2.294

Nidānavaṇṇanā

2.213

2.294

Devatāsannipātavaṇṇanā

2.217

2.299

(D.21)8. Sakkapañhasuttavaṇṇanā

2.227

2.309

Nidānavaṇṇanā

2.227

2.309

Pañcasikhagītagāthāvaṇṇanā

2.230

2.313

Sakkūpasakamanavaṇṇanā

2.232

2.315

Gopakavatthuvaṇṇanā

2.233

2.317

Maghamāṇavavatthuvaṇṇanā

2.235

2.319

Pañhaveyyākaraavaṇṇanā

2.237

2.321

Vedanākammaṭṭhānavaṇṇanā

2.240

2.326

Mahāsivattheravatthuvaṇṇanā

2.247

2.336

Pātimokkhasavaravaṇṇanā

2.249

2.340

Indriyasavaravaṇṇanā

2.252

2.343

Somanassapailābhakathāvaṇṇanā

2.255

2.347

(D.22)9. Mahāsatipaṭṭhānasuttavaṇṇanā

2.258

2.351

Uddesavārakathāvaṇṇanā

2.258

2.351

Kāyānupassanā

2.276

2.378

Ānāpānapabbavaṇṇanā

2.276

2.378

Iriyāpathapabbavaṇṇanā

2.280

2.383

Catusampajaññapabbavaṇṇanā

2.283

2.387

Paikkūlamanasikārapabbavaṇṇanā

2.283

2.387

Dhātumanasikārapabbavaṇṇanā

2.284

2.388

Navasivathikapabbavaṇṇanā

2.285

2.390

Vedanānupassanāvaṇṇanā

2.287

2.392

Cittānupassanāvaṇṇanā

2.289

2.395

Dhammānupassanā

2.291

2.397

Nīvaraapabbavaṇṇanā

2.291

2.397

Khandhapabbavaṇṇanā

2.295

2.404

Āyatanapabbavaṇṇanā

2.296

2.404

Bojjhagapabbavaṇṇanā

2.299

2.409

Catusaccapabbavaṇṇanā

2.310

2.424

Dukkhasaccaniddesavaṇṇanā

2.310

2.425

Samudayasaccaniddesavaṇṇanā

2.314

2.429

Nirodhasaccaniddesavaṇṇanā

2.315

2.431

Maggasaccaniddesavaṇṇanā

2.316

2.432

(D.23)10. Pāyāsirājaññasuttavaṇṇanā

2.322

2.442

Pāyāsirājaññavatthuvaṇṇanā

2.323

2.444

Candimasūriya-upamāvaṇṇanā

2.324

2.444

Cora-upamāvaṇṇanā

2.324

2.445

Gūthakūpapurisa-upamāvaṇṇanā

2.325

2.445

Gabbhinī-upamāvaṇṇanā

2.325

2.446

Supinaka-upamāvaṇṇanā

2.326

2.446

Santatta-ayogua-upamāvaṇṇanā

2.326

2.447

Sakhadhama-upamāvaṇṇanā

2.327

2.448

Aggikajaila-upamāvaṇṇanā

2.327

2.448

Dvesatthavāha-upamāvaṇṇanā

2.327

2.449

Akkhadhuttaka-upamāvaṇṇanā

2.328

2.449

Sāṇabhārika-upamāvaṇṇanā

2.328

2.449

Saraagamanavaṇṇanā

2.328

2.450

Yaññakathāvaṇṇanā

2.328

2.450

Uttaramāṇavavatthuvaṇṇanā

2.329

2.451

Pāyāsidevaputtavaṇṇanā

2.330

2.452

 

 

 

(D.24)1. Pāthikasuttavaṇṇanā

3.1

3.1

Sunakkhattavatthuvaṇṇanā

3.1

3.1

Korakhattiyavatthuvaṇṇanā

3.4

3.5

Acelakaḷāramaṭṭakavatthuvaṇṇanā

3.6

3.8

Acelapāthikaputtavatthuvaṇṇanā

3.7

3.9

Iddhipāṭihāriyakathāvaṇṇanā

3.8

3.11

Aggaññapaññattikathāvaṇṇanā

3.11

3.15

(D.25)2. Udumbarikasuttavaṇṇanā

3.12

3.16

Nigrodhaparibbājakavatthuvaṇṇanā

3.12

3.16

Tapojigucchāvādavaṇṇanā

3.15

3.21

Upakkilesavaṇṇanā

3.16

3.22

Parisuddhapapaikappattakathāvaṇṇanā

3.18

3.25

Parisuddhatacappattādikathāvaṇṇanā

3.19

3.26

Nigrodhassapajjhāyanavaṇṇanā

3.20

3.27

Brahmacariyapariyosānādivaṇṇanā

3.20

3.27

(D.26)3. Cakkavattisuttavaṇṇanā

3.21

3.29

Attadīpasaraatāvaṇṇanā

3.21

3.29

Dahanemicakkavattirājakathāvaṇṇanā

3.24

3.33

Cakkavatti-ariyavattavaṇṇanā

3.25

3.34

Cakkaratanapātubhāvavaṇṇanā

3.26

3.36

Dutiyādicakkavattikathāvaṇṇanā

3.26

3.36

Āyuvaṇṇādiparihānikathāvaṇṇanā

3.27

3.37

Dasavassāyukasamayavaṇṇanā

3.28

3.38

Āyuvaṇṇādivaḍḍhanakathāvaṇṇanā

3.29

3.40

Sakharāja-uppattivaṇṇanā

3.30

3.41

Metteyyabuddhuppādavaṇṇanā

3.30

3.41

Bhikkhuno āyuvaṇṇādivaḍḍhanakathāvaṇṇanā

3.31

3.43

(D.27)4. Aggaññasuttavaṇṇanā

3.32

3.44

Vāseṭṭhabhāradvājavaṇṇanā

3.32

3.44

Catuvaṇṇasuddhivaṇṇanā

3.35

3.47

Rasapathavipātubhāvavaṇṇanā

3.38

3.53

Candimasūriyādipātubhāvavaṇṇanā

3.39

3.53

Bhūmipappaakapātubhāvādivaṇṇanā

3.41

3.57

Itthipurisaligādipātubhāvavaṇṇanā

3.42

3.58

Methunadhammasamācāravaṇṇanā

3.43

3.59

Sālivibhāgavaṇṇanā

3.43

3.59

Mahāsammatarājavaṇṇanā

3.43

3.59

Brāhmaamaṇḍalādivaṇṇanā

3.44

3.60

Duccaritādikathāvaṇṇanā

3.45

3.62

Bodhipakkhiyabhāvanāvaṇṇanā

3.46

3.63

(D.28)5. Sampasādanīyasuttavaṇṇanā

3.47

3.64

Sāriputtasīhanādavaṇṇanā

3.47

3.64

Kusaladhammadesanāvaṇṇanā

3.57

3.81

Āyatanapaṇṇattidesanāvaṇṇanā

3.59

3.83

Gabbhāvakkantidesanāvaṇṇanā

3.59

3.83

Ādesanavidhādesanāvaṇṇanā

3.60

3.84

Dassanasamāpattidesanāvaṇṇanā

3.62

3.87

Puggalapaṇṇattidesanāvaṇṇanā

3.64

3.91

Padhānadesanāvaṇṇanā

3.67

3.94

Paipadādesanāvaṇṇanā

3.67

3.94

Bhassasamācārādidesanāvaṇṇanā

3.67

3.95

Anusāsanavidhādesanādivaṇṇanā

3.69

3.98

Aññathāsatthuguadassanādivaṇṇanā

3.71

3.101

Anuyogadānappakāravaṇṇanā

3.73

3.104

Tipiaka-antaradhānakathāvaṇṇanā

3.74

3.105

Sāsana-antarahitavaṇṇanā

3.75

3.106

Acchariya-abbhutavaṇṇanā

3.77

3.109

(D.29)6. Pāsādikasuttavaṇṇanā

3.77

3.109

Nigaṇṭhanāṭaputtakālakiriyavaṇṇanā

3.77

3.109

Dhammaratanapūjāvaṇṇanā

3.79

3.111

Asammāsambuddhappaveditadhammavinayavaṇṇanā

3.79

3.112

Sammāsambuddhappaveditadhammavinayādivaṇṇanā

3.80

3.113

Sagāyitabbadhammādivaṇṇanā

3.81

3.115

Paccayānuññātakāraṇādivaṇṇanā

3.82

3.116

Sukhallikānuyogādivaṇṇanā

3.83

3.117

Pañhabyākaraavaṇṇanā

3.83

3.118

Abyākataṭṭhānādivaṇṇanā

3.86

3.122

Pubbantasahagatadiṭṭhinissayavaṇṇanā

3.87

3.124

Diṭṭhinissayappahānavaṇṇanā

3.88

3.126

(D.30)7. Lakkhaṇasuttavaṇṇanā

3.89

3.126

Dvattisamahāpurisalakkhaavaṇṇanā

3.89

3.126

Suppatiṭṭhitapādatālakkhaavaṇṇanā

3.90

3.128

Pādatalacakkalakkhaavaṇṇanā

3.96

3.136

Āyatapahitāditilakkhaavaṇṇanā

3.97

3.139

Sattussadatālakkhaavaṇṇanā

3.98

3.140

Karacaraṇādilakkhaavaṇṇanā

3.99

3.141

Ussakhapādādilakkhaavaṇṇanā

3.100

3.143

Eijaghalakkhaavaṇṇanā

3.101

3.143

Sukhumacchavilakkhaavaṇṇanā

3.101

3.145

Suvaṇṇavaṇṇalakkhaavaṇṇanā

3.105

3.151

Kosohitavatthaguyhalakkhaavaṇṇanā

3.106

3.152

Parimaṇḍalādilakkhaavaṇṇanā

3.107

3.153

Sīhapubbaddhakāyādilakkhaavaṇṇanā

3.107

3.153

Rasaggasaggitālakkhaavaṇṇanā

3.108

3.154

Abhinīlanettādilakkhaavaṇṇanā

3.108

3.155

Uhīsasīsalakkhaavaṇṇanā

3.109

3.156

Ekekalomatādilakkhaavaṇṇanā

3.110

3.157

Cattālīsādilakkhaavaṇṇanā

3.110

3.157

Pahūtajivhādilakkhaavaṇṇanā

3.110

3.158

Sīhahanulakkhaavaṇṇanā

3.111

3.159

Samadantādilakkhaavaṇṇanā

3.112

3.160

(D.31)8. Siṅgālasuttavaṇṇanā

3.113

3.162

Nidānavaṇṇanā

3.113

3.162

Chadisādivaṇṇanā

3.115

3.164

Catuhānādivaṇṇanā

3.116

3.166

Cha-apāyamukhādivaṇṇanā

3.117

3.167

Surāmerayassa cha-ādīnavādivaṇṇanā

3.118

3.169

Pāpamittatāya cha-ādīnavādivaṇṇanā

3.120

3.172

Mittapatirūpakavaṇṇanā

3.121

3.173

Suhadamittavaṇṇanā

3.122

3.174

Chaddisāpaicchādanakaṇḍavaṇṇanā

3.124

3.177

(D.32)9. Āṭānāṭiyasuttavaṇṇanā

3.132

3.189

Pahamabhāṇavāravaṇṇanā

3.132

3.189

Parittaparikammakathāvaṇṇanā

3.144

3.208

(D.33)10. Saṅgītisuttavaṇṇanā

3.145

3.210

Ubbhatakanavasandhāgāravaṇṇanā

3.146

3.211

Bhinnanigaṇṭhavatthuvaṇṇanā